Novosti

Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.

28.05.2014

PREDMET: Priopcenje za javnost

Hum na Sutli, 27.05.2014.

Dana 13. svibnja 2014. godine održana je Skupština trgovackog društva Humplin d.o.o.za
distribuciju plina. Skupštini su prisustvovali predstavnici svih clanova Društva (predstavnici Opcine
Hum na Sutli, Opcine Desinic i Grada Pregrade). Dnevni red se uglavnom odnosio na odluke vezane
uz financijska izvješca i aktualnu problematiku Društva kao i plan investicija i daljnji razvoj Društva.
Prema prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora, predsjednik Skupštine Marko Vešligaj predložio
je da dobit Društva u iznosu od 64.527,00 kuna ostanu u Društvu kao zadržana dobit, ali da se
namjenski utroši za razvoj dispecerskog centra.
Direktor Društva Darko Herak predstavnike clanova Skupštine upoznao je sa problematikom u
Društvu koja se u najvecem dijelu odnosi na znatan pad potrošnje i izostanak dugorocnih investicija u
proteklom razdoblju, a koje se ne odnose na održavalacke akcije na sustavu. Takoer je istaknuo
kako se zakonska regulativa vrlo cesto mijenja i svaki puta na štetu distributera, a što iziskuje znatna
ulaganja, ponekad i neopravdana i financijski i organizacijski neizvediva. Istaknuo je da je primarni cilj
zadržati i poboljšavati sigurnost sustava i kvalitetu usluge upotrebom novih tehnologija, postupaka i
materijala na dobrobit svih korisnika, vlasnika i Društva. Prema tome ce se i pristupiti izradi
dispecerskog centra kako bi se, izmeu ostaloga, što brže moglo intervenirati u slucaju izvanrednih
situacija, kao i reorganiziranju ustroja Društva.
Skupština je prihvatila financijska izvješca za 2014.godinu, prihvatila izvješce o radu Uprave i
Nadzornog odbora te donijela odluke o rasporeivanju dobiti Društva i izboru revizora.
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
v.r. Marko Vešligaj, dipl oec.
Dostaviti:
- Opcina Hum na Sutli,
- Opcina Desinic,
- Grad Pregrada,
- Radio Kaj,
- Radio RHZK,
- Zagorski list,
- Glas Zagorja.


Privitak 1: Priopćenje WEB - Download

<< početna