Novosti

IZMIJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2014. GODINU

01.07.2014

Na temelju članka 20. stavak 3. i 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), u skladu s Proračunom Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» br. 29/20) i članka 44. Statuta Općine Desinić («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 11/13) načelnik Općine Desinić donosi


Privitak 1: I - Download

<< početna