Novosti

ODLUKA O USVAJANJU IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU ZA RAZDOBLJE DO 2014/2018

19.08.2014

Republika Hrvatska
Krapinsko zagorska županija
Općina Desinić
Općinsko vijeće
Klasa: 021-04/14-01/26
Urbroj: 2214/01-14-01
Desinić, 25.07.2014.Na temelju članka 39. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“, broj 11/13) općinsko Vijeće općine Desinić na svojoj 7. sjednici održanoj dana 25.07.2014. godine donosi


ODLUKU O USVAJANJU IZVIJEŠĆA O STANJU U PROSTORU
ZA RAZDOBLJE DO 2014/2018


1.
Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru općine Desinić za razdoblje do 2014/2018, broj elaborata 182/14, radni nalog 196/14, izvršitelja URBAN DESIGN d. o. o. , za prostorno i urbanističko planiranje, projektiranje i inženjering, Zagreb, Kneza Mislava 12, direktorica Mirjana Hrovat, dipl. ing. arh.

2.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije“.
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Miljenko Ljubić 


Privitak 1: usvajanje izvješća stanja u prostoru - Download
Privitak 2: DESINIC - IZVJESCE O STANJU U PROSTORU 2014 - Download

<< početna