Prostorni plan općine Desinić


01.10.2016 Prostorni plan uređenja općine Desinić - Izmjene i dopune


Privitak 1 - Sadrzaj_plana_knjige_1_2_3 - Download
Privitak 2 - Knjiga_1 - Download
Privitak 3 - Knjiga_2 - Download
Privitak 4 - Knjiga_3 - Download

01.10.2016 Prostorni plan uređenja općine Desinić


Privitak 1 - PPUO Desinic _ KNJIGA 12 - PT nakon 3iid - Download
Privitak 2 - PPUO Desinic _ KNJIGA 22 - PT nakon 3iid - Download
Privitak 3 - PPUO Desinic _ Odredbe za provodjenje - PT nakon 3iid - Download
Privitak 4 - Karta 4-0-shema - Download
Privitak 5 - Karta 4-1 - Download
Privitak 6 - Karta 4-2 - Download
Privitak 7 - Karta 4-3 - Download
Privitak 8 - Karta 4-4 - Download
Privitak 9 - Karta 4-5 - Download
Privitak 10 - Karta 4-6 - Download
Privitak 11 - Karta 4-7 - Download
Privitak 12 - Karta 4-8 - Download
Privitak 13 - Karta 4-9 - Download
Privitak 14 - Karta 4-10 - Download
Privitak 15 - Karta 4-11 - Download
Privitak 16 - Karta 4-12 - Download
Privitak 17 - Karta 4-13 - Download
Privitak 18 - Karta 4-14 - Download
Privitak 19 - 1-Koristenje i namjena prostora - Download
Privitak 20 - 2-1-Prometna mreža - Download
Privitak 21 - 2-2-Elektroenergetski sustavi - Download
Privitak 22 - 2-3-Vodnogospodarski sustav - Download
Privitak 23 - 3-1-a-Uvjeti koristenja, uredjenja i zastite prostora - Download
Privitak 24 - 3-1-b-Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Download
Privitak 25 - 3-2-Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - Download
Privitak 26 - Karta 0 - Download

01.04.2016 ODLUKA O DONOŠENJU 3.  IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - 3IID_PPUO_Desinic-Prijedlog_Odluke_o_donosenju_v03 - Download

21.12.2015 ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ Hvala,

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU KONAČNOG PRIJEDLOGA III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ Hvala,

10.12.2015 OBJAVA IZVJEŠĆA S JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ


Privitak 1 - 0 Desinic - Javna rasprava _ Izvjesce - Download
Privitak 2 - 1 Desinic - Javna rasprava _ Objava _ prilog 1 - Download
Privitak 3 - 2 Desinic - Javna rasprava _ Zapisnik s javnog izlaganja _ prilog 2 - Download
Privitak 4 - 3 Desinic - Javna rasprava _ Knjiga primjedbi _ prilog 3 - Download

23.10.2015 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

Sve dokumente vezanu uz temu možete skinuti (downloadati) na sljedećem linku:
JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ - Dokumenti

29.06.2015 Prijedlog III. izmjena i dopuna PPUO Desinić


Privitak 1 - PPUO_Desinic_Digitalna_obrada_plana_Odredbe_za_provodenje - Download
Privitak 2 - Tablica_zahtjeva_PPUO_Desinic_po_rednim_brojevima - Download
Privitak 3 - Karta_4-00 - Download
Privitak 4 - Karta_4-01 - Download
Privitak 5 - Karta_4-02 - Download
Privitak 6 - Karta_4-03 - Download
Privitak 7 - Karta_4-04 - Download
Privitak 8 - Karta_4-05 - Download
Privitak 9 - Karta_4-06 - Download
Privitak 10 - Karta_4-07 - Download
Privitak 11 - Karta_4-08 - Download
Privitak 12 - Karta_4-09 - Download
Privitak 13 - Karta_4-10 - Download
Privitak 14 - Karta_4-11 - Download
Privitak 15 - Karta_4-12 - Download
Privitak 16 - Karta_4-13 - Download
Privitak 17 - Karta_4-14 - Download
Privitak 18 - Karta_4-15 - Download