Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u  otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti


Privitak 1 - poziv na savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - rubri - Download