Telefonski brojevi


Općina Desinić zgrada

Općina
Trg Sv. Jurja 7
049/343 146

Ambulanta u Desiniću

Ambulanta
Taborgradska 5
049/343 173

Ljekarna u Desiniću

Ljekarna
Taborgradska 8
049/343-002

Veterinarska ambulanta
S. Radica 1
049/343-194

Matični ured
049/343-152
Matični ured u Desiniću radi utorkom i četvrtkom od 7.00 do 15.00 sati, a ostale radne dane u Pregradi (049/376-022)

osnovna škola Desinić

Osnovna škola
Ratkayeva 3
049/343-191

Župni ured
Ratkayeva 12
049/343-198

Koncesionar za obavljanje dimnjačarskih poslova
HUSTIĆ, obrt za dimnjačarske usluge, vl. Josipa Hustić
049/376-258 091/5261-946

Koncesionar za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada
www.zelenjak.hr
049/550-109; 049/550-680