03/10/2021/ Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. i 8. Odluke  o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/16 –  dalje u tekstu Odluka), Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić ( „Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije, broj:  42/2020) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 11/13, 11/18, 06/20) općinsko vijeće općine Desinić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

Zainteresirani ponuditelji mogu dobiti sve informacije u vezi predmetnog natječaja kao i dogovoriti obilazak nekretnine  u roku za dostavu ponuda, u općini Desinić, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.


Napomena 

03/26/2021 Sukladno natječaju koji je dana 10. 03. 2021. godine objavljen na ovim mrežnim stranicama, oglasnoj ploči i Večernjem listu rok za dostavu ponuda istekao je sa danom 25. 03. 2021. godine. Slijedi javno otvaranje ponuda 31. 03. 2021. godine u 10:00 sati.


04/15/2021 OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA I OBJAVI ODLUKE O IZBORU PONUDITELJA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRODAJU NEKRETNINE

Po provedenom natječaju na 25. sjednici općinsko vijeća općine Desinić donijelo je  Odluku o izboru ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu općine Desinić javnim prikupljanjem ponuda koja je  objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama općine Desinić ovdje, a nalaze se i u prilogu ove obavijesti