JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

03/10/2021/ Temeljem članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 7. i 8. Odluke  o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja imovinom u vlasništvu općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije“ broj 13/16 –  … Nastavi čitati JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA