2021-03-22

/KZŽ/ Natječaj za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje

Na temelju članka 39., stavka 1. Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.- 2023. godine (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 3/21), te članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 31/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13., 13/18. i 5/20) župan Krapinsko-zagorske županije raspisao je NATJEČAJ za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

Prihvatljivi korisnici su poljoprivrednici upisani u Upisnike u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Podružnice Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem na području Krapinsko-zagorske županije.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

  • a) kupnju rasplodnih domaćih životinja i/ili matičnih jata peradi, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,  
  • b) građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva,
  • c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • d) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • e) ograđivanje poljoprivrednih površina za uzgoj voća i povrća,
  • f) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje proizvoda iz Priloga I.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu teče od dana objave natječaja i traje do 12. travnja 2021. godine.

Sve detalje možete pronaći na ovoj poveznici