Nakon uspješne prijave na Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine i ostalima sukladno uvjetima i kriterijima prihvatljivosti prijavitelja za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini, kojeg je objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade u veljači ove godine, Općini Desinić  dodijeljena su financijska sredstva u maksimalnom iznosu od 220.000,00 kuna.

Ova mjera podrazumijeva osiguravanje financijske potpore iz Državnog proračuna za što veće institucijsko zbrinjavanje djece predškolske dobi.

Povodom provedenog i završenog Javnog poziva, 31. ožujka 2022. godine  održalo se svečano uručivanje Ugovora. Odobrena sredstva namijenjena su za podmirenje izravnih i neizravnih troškova (ljudski resursi i materijali rashodi) te će Općina  kao korisnik izuzeti roditelje od obveze plaćanja udjela u cijeni dječjeg vrtića za jedan mjesec.

 

Poveznica – središnji državni ured za demografiju i mlade – https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/svecano-uruceni-ugovori-o-dodjeli-financijskih-sredstava-opcinama-republike-hrvatske-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-2022/6371