2024-02-23

OBAVIJEST

O POČETKU RADOVA HRVATSKIH VODA IZ PROGAMA PREVENTIVNE, REDOVNE I IZVANREDNE OBRANE OD POPLAVA NA POTOKU ZBILJČICA

Općina Desinić zaprimila dopis Hrvatskih voda, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv „Krapina-Sutla, Zagrebačka 13, 49214 Veliko Trgovišće, tel. 049/587 100 kojim obavještavaju da će tokom rujna 2024. godine izvoditi radove iz programa preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplave na potoku Zbiljčica- na dijelu potoka u naselju Gaber od katastarske čestice br. 2032/1 do katastarske čestice 1895/2 k.o. Vinagora.

Potok Zbiljčica Gornji Zbilj, st.km. 7-661,22- 8+261,22; L=600 m, k.č. 2032/1 do 1895/2 k.o. Vinagora Tijekom rujna 2.1. Uklanjanje naplavina iz korita vodotoka

 

Ovim putem, sukladno dopisu Hrvatskih voda, ukoliko ste vlasnik/suvlasnik/posjednik zemljišta u zoni radova obavještavamo Vas o radovima i planiranom terminu  kako bi na vrijeme osigurali međne oznake parcela koje bi mogle biti uništene pri izvođenju radova. Ukoliko vlasnici odnosno posjednici zemljišta ne osiguraju međe, a iste se unište prilikom obavljanja radova, ponovno uspostavljanje međa morat će obaviti o svome trošku.

Također, molimo da se u zoni radova ne vrši sjetva, ukoliko termin ubiranja prinosa neće biti završen do rujna kako se prilikom izvođenja radova usjevi uz potok ne bi uništili.

Zona radova obuhvaća nekoliko metara sa svake strane potoka na k.č.br. od 2032/1 do 1895/2 k.o. Vinagora.

                                                                                                                        JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL