Akti načelnika


17.01.2020 PLAN NABAVE ZA 2020 GODINU

Privitak 1 – Rpt_PlanNabave – Download
Privitak 2 – Rpt_PlanNabave – Download
Privitak 3 – Rpt_PlanNabave – Download
Privitak 4 – Plan nabave za 2020 – Download
Privitak 5 – plan nabave 2020 – Download
Privitak 6 – Plan nabave za 2020 – Download
Privitak 7 – i – Download
Privitak 8 – i – Download
Privitak 9 – i – Download
Privitak 10 – Rpt_PlanNabave (1) – Download
Privitak 11 – Rpt_PlanNabave (1) – Download

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU GODINU

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017   Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

10.01.2020 PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU

Privitak 1 – Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2020 – Download

30.01.2019 AKTI NAČELNIKA 2019. GOD

Privitak 1 – prilozi – Download
Privitak 2 – Odluka o financiranju prijevoza učenika OŠ Đure Prejca, Desinić, 2 polugodište – Download
Privitak 3 – Odluka o sufinanciranjuprijevoza učenika srednjih škola sa područja općine Desinić – Download
Privitak 4 – Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2019 – Download
Privitak 5 – Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2019 – Download

25.01.2019 PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU

Privitak 1 – Plan Nabave_ OPĆINA DESINIĆ – 2019 – Download

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU GODINU

Sukladno članku 28. Zakon o javnoj nabavi NN 120/16 općina Desinić obvezna je donijeti plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu te ga ažurirati prema potrebi.

Temeljem Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi NN 101/2017   Plan nabave i sve njegove kasnije promjene javni naručitelj obvezan je objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u roku od osam dana od donošenja ili promjene.

EOJN RH stavlja na raspolaganje obrazac plana nabave u standardiziranom obliku na način koji omogućava učitavanje i automatski prijenos sadržanih podataka u sustav.

EOJN RH bez odgode javno objavljuje plan nabave i sve njegove kasnije promjene u strojno čitljivom te otvorenom obliku.

Objavljeni plan nabave i sve njegove kasnije promjene iz tekuće godine moraju biti javno dostupne u EOJN RH do 30. lipnja sljedeće godine.

EOJN RH pohranjuje objavljene planove nabave najmanje šest godina od njihove objave na način koji omogućava očuvanje integriteta podataka.

POVEZNICA NA EOJN RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

31.01.2018 Plan nabave za 2018 godinu

Privitak 1 – Rpt_PlanNabave – Download
Privitak 2 – Rpt_PlanNabave – izmjene i dopune – Download
Privitak 3 – Rpt_PlanNabave (3) – Download

PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI 

09.01.2018 AKTI NAČELNIKA 2018 GODINE

Privitak 1 – Plan prijma na stručno osposobljavanje 2018 – Download
Privitak 2 – Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2018 godinu – Download
Privitak 3 – Odluka o financiranju prijevoza učenika OŠ Đure Prejca Desinić do kraja školske godine 2017 2018 – Download
Privitak 4 – odluka o sufinanciranju prijevoza učenika sredniih škola sa područja općine Desinić do kraja školske godine 201 2018 – Download
Privitak 5 – Godišnji plan raspisivanja natječaja za 2018 – Download
Privitak 6 – I izmjena Godišnjeg plana raspisivanja natječaja za 2018 – Download
Privitak 7 – ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ 2018 2019 – Download
Privitak 8 – ODLUKA P FINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA, DESINIĆ – Download
Privitak 9 – I DOPUNA ODLUKE O FINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA – Download
Privitak 10 – ODLUKA O FINANCIRANJU TROŠKOVA PREHRANE – Download
Privitak 11 – program zimske službe 2018 2019 – Download
Privitak 12 – ODLUKA O PONIŠTENJU I – Download

09.01.2018 AKTI NAČELNIKA 2017 / II

Privitak 1 – Plan klasifikacijskih oznaka za 2018 godinu – Download
Privitak 2 – Prva_izmjena_Odluke_o_osnivanju_Stožera_civilne_zaštite_općine_Desinić01504871955 – Download
Privitak 3 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_1_1- 30_06_2017 – Download
Privitak 4 – program zimske službe 207 2018 – Download

05.01.2018 Akti načelnika

Privitak 1 – Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini – Download
Privitak 2 – Dopuna Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin d – Download
Privitak 3 – Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u 2017 godini – Download
Privitak 4 – Odluka o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin d – Download

08.09.2017 Prva izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Desinić

Privitak 1 – Prva izmjena Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite općine Desinić – Download

06.02.2017 Plan nabave za 2017. godinu.

Privitak 1 – Plan nabave za 2017 – Download
Privitak 2 – I_izmjena_Plana_nabave_za_2017 – Download

10.01.2017 AKTI NAČELNIKA 2017

Privitak 1 – Besplatna_prehrana_ucenika – Download
Privitak 2 – Odluka_o_financiranju_prijevoza_ucenika_os – Download
Privitak 3 – Odluka_o_sufinanciranju_prijevoza_ucenika_srednjih_skola – Download
Privitak 4 – hpsc166 – Download
Privitak 5 – zamjenik službenika za informiranje – Download
Privitak 6 – II izmjena pravilnika o unutarnjem redu JUO – Download
Privitak 7 – Odluka_o_osnivanju_stozera_civilne_zastite_opcine_Desinic_2017 – Download
Privitak 8 – ODLUKA O ISPLATI NAKNADE ZA NOVOROĐENE – Download
Privitak 9 – ODLUKA O IMENOVANJU OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI – Download
Privitak 10 – I_izmjena i dopuna plana prijma u službu u JUO općine Desinić za 2017_ godinu – Download
Privitak 11 – Poslovnik o radu stozera – Download
Privitak 12 – Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za područje općine Desinić – Download
Privitak 13 – Odluka o financiranju prijevoza učenika OŠ Đure Prejca – Download
Privitak 14 – Odluka o financiranju troškova školske kuhinje 2017 – Download
Privitak 15 – Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola s područja općine Desinić – Download
Privitak 16 – Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strat procjene – Download
Privitak 17 – Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini – Download
Privitak 18 – Dopuna Odluke o imenovanju člana nadzornog odbora trgovačkog društva Humplin doo za distribuciju plina Hum na Sutli – kopija – Download
Privitak 19 – Odluka o dodjeli potpore male vrijednosti u 2017 godini – Download
Privitak 20 – Dodijeljene potpore male vrijednosti u 2017 godini – Download

30.12.2016 besplatna prehrana učenika – DOPUNA.PDF

15.12.2016 program zimske službe u 2016/2017

Privitak 1 – hpsc_110 – Download

08.09.2016 IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD OD 01. 01. 2016. – 30. 06. 2016.

Privitak 1 – izvjesce_o_radu_opcinskoga_nacelnika_od_1 1 30 6 – Download

08.09.2016 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

Privitak 1 – SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESIN – Download

20.05.2016 Akti načelnika 2016 .godine

Privitak 1 – Odluka Načelnika postavljanje spomen obilježja Božidar Brumen – Download
Privitak 2 – Odluka_subvencioniranje_prijevoza_ucenika_DPS_2016 – Download
Privitak 3 – ODLUKA_prehrana_ucenika_2016_2017 – Download
Privitak 4 – odluka_o imenovanju_koordinatora_za_razvoj_unutarnjih_kontrola – Download
Privitak 5 – odluka o podmirenju troškova terenske nastave – Download
Privitak 6 – hpsc_110 – Download
Privitak 7 – bedem ljubavi – Download
Privitak 8 – kamp – Download
Privitak 9 – kornatska tragedija – Download
Privitak 10 – Odluka oš – Download
Privitak 11 – PBV – Download
Privitak 12 – spomen žrtvama – Download
Privitak 13 – Sportske igre mladih – Download
Privitak 14 – umirovljenici – Download

13.05.2016 besplatna prehrana učenika – DOPUNA

Privitak 1 – DOSTAVA NA USVAJANJE ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA DVD-A ZA 2015 – Download
Privitak 2 – DVD prijedlog – Download
Privitak 3 – odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se finaniraju iz proračuna općine desinić – Download
Privitak 4 – Odluka o otpisu dugovanja – Download
Privitak 5 – Odluka o RASHODOVANJU SREDSTAVA – Download
Privitak 6 – ODLUKA O UGOSTITELSJKOJ DJELATNOSTI – Download
Privitak 7 – Odluka o usvajanju financijskog izvještaja Turističke zajednice područja kumrovec, Desinić , Zagorska sela za 2015 – Download
Privitak 8 – Odluka o usvajanju izviješća Dječjeg vrtića Tratinčica – Download
Privitak 9 – Odluka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza općine Desinić za 2015 – Download
Privitak 10 – RASPOLAGANJE IMOVINOM – Download
Privitak 11 – usvajanje ZJVP – Download
Privitak 12 – Z A P I S N I K – Download

09.02.2016 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I MJERU JAVNIH RADOVA U JEDISNTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ

Privitak 1 – plan_prijma_na_strucno_osposobljavanje_2016 – Download

04.02.2016 Plan nabave za 2016. godinu

Privitak 1 – plan_nabave_za_2016_godinu – Download
Privitak 2 – I izmjena Plana nabave za 2016 – Download
Privitak 3 – II izmjena Plana nabave za 2016 godinu – Download

25.01.2016 Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2016

Privitak 1 – plan_prijma_u_sluzbu_u_Jedinstveni_upravni_odjel_opcine_Desinic_za_2016 – Download

15.01.2016 IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA ZA RAZDOBLJE OD OD 01. 01. 2015. – 30. 06. 2015.

Privitak 1 – IZVJESCE_O_RADU_OPCINSKOGA_NACELNIKA_OD_01-02-2015_30-06-2015 – Download

15.01.2016 IZMJENA ODLUKE O BESPLATNOJ PREHRANI UČENIKA

IZMJENA ODLUKE O BESPLATNOJ PREHRANI UČENIKA

15.01.2016 Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine Desinić

Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja općine Desinić

15.01.2016 PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2016. GODINU

Privitak 1 – Plan_klasifikacijskih_oznaka_za_2016_godinu – Download

15.01.2016 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURO PREJAC

SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURO PREJAC

15.01.2016 Izvođenje programa predškole

Izvođenje programa predškole

17.12.2015 PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2015/2016..

PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2015/2016..

10.11.2015 I. izmjene plana javne nabave za 2015.  godinu

I. izmjene plana javne nabave za 2015.  godinu

15.10.2015 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Privitak 1 – REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_15-10-2015 – Download
Privitak 2 – registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-04-2015 – Download
Privitak 3 – registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-10-2015 – Download
Privitak 4 – registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_31-12-2015 – Download

18.09.2015 ODLUKA O FINANCIRANJU PRHRANE UČENIKA OŠ

ODLUKA O FINANCIRANJU PRHRANE UČENIKA OŠ

18.09.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ

16.09.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016.

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ U ŠKOLSKOJ GODINI 2015/2016.

16.04.2015 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OVIRNIH SPORAZUMA

Privitak 1 – REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI_15-04-2015 – Download

22.01.2015 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

Privitak 1 – REGISTAR_UGOVORA_O_JAVNOJ_NABAVI – Download
Privitak 2 – registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-04-2015 – Download
Privitak 3 – registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_15-10-2015 – Download
Privitak 4 – registar_ugovora_o_javnoj_nabavi_31-12-2015 – Download
Privitak 5 – REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 30 – Download
Privitak 6 – REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 29 – Download
Privitak 7 – 27_06_2017_REGISTAR UGOVORA_O_JAVNOJ NABAVI_2017 – Download
Privitak 8 – 29_12_2017 REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI 2017 – Download

20.01.2015 Registar ugovora o koncesiji

Privitak 1 – registar_ugovora_o_koncesiji – Download

19.01.2015 Plan javne nabave za 2015 godinu

Plan javne nabave za 2015 godinu

15.01.2015 PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2014./2015. GODINI.

PROGRAM ODRŽAVANJA CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U ZIMSKIM UVJETIMA U 2014./2015. GODINI.

15.01.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA OŠ ĐURE PREJCA

15.01.2015 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

 PLAN PRIJMA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

15.01.2015 PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE DESINIĆ ZA 2015. GODINU

15.01.2015 ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

ODLUKA O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ

09.01.2015 PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2015. GODINU

Privitak 1 – Plan klasifikacijskih oznaka za 2015 godinu – Download