Akti općinskog načelnika

 


Arhiva akata općinskog načelnika sa stare službene mrežne stranice općine Desinić (do 2021 godine )