2022-10-28

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, sukladno članku 23. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji poziva Jedinice lokalne samouprave na provedbu kratke Ankete o zainteresiranosti mještana za rješavanje stambenih pitanja putem Programa POS-a te dostave Anketna očitovanja.

Svi zainteresirani mještani mogu preuzeti anketni upitnik, ispuniti ga i dostaviti na adresu Općine Desinić, Trg svetog Jurja 7, Desinić ili e-mail adrese: opcina@desinic.hr i info@desinic.hr. 

Rok za dostavu upitnika je 29. studeni 2022. godine.

ANKETNI-UPITNIK-za-kupnju-POS-stana

Više o Programu:

Službena stranica Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji (NN 109/0182/0476/0738/0986/1207/1326/1557/1866/1958/21)