Bagatelna nabava

JAVNI NATJEČAJ ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ

Privitak 1 – Natjecaj – Download
Privitak 2 – obrazac ponude – Download
Privitak 3 – Odluka o izboru – Download

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Privitak 1 – POZIV – Download

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ BAG.NAB.5/2016.

Privitak 1 – Dokumentacija – Download
Privitak 2 – Poziv – Download

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK

Privitak 1 – 1 – Download
Privitak 2 – 2 – Download
Privitak 3 – 3 – Download
Privitak 4 – 4 – Download

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK

Privitak 1 – odluka cesta 1 – Download
Privitak 2 – odluka cesta 2 – Download

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK

Odluka o odabiru

MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI – ŠUMAK

Privitak 1 – 2016 ŠUMAK – Download
Privitak 2 – DOPUNA POZIVA – MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ, KZŽ, DIONICA VRH ZBILJSKI – VINKOVIĆI- ŠUMAK – Download

Nabava kamenog materijala 2016. godine.

Privitak 1 – kam_materijal_dokumentacija_za_nadmetanje – Download
Privitak 2 – kameni_materijal_poziv_odluka – Download
Privitak 3 – odluka_o_izboru_ponuditelja – Download
Privitak 4 – odluka_o_pocetku_postupka – Download
Privitak 5 – poziv_za_prikupljanje_ponuda – Download

REGISTAR BAGATELNE NABAVE 2015 GODINA

Privitak 1 – registar_bagatelne_nabave _2015 – Download

PRIKUPLJANJE PONUDA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Privitak 1 – POZIV – Download
Privitak 2 – zimska_2015_dokumentacija_za_nadmetanje – Download

PRIKUPLJANJE PONUDA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA U ZIMSKIM UVJETIMA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ NA TEMELJU UGOVORA O POVJERAVANJU KOMUNALNIH POSLOVA

Izrada geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta po kilometru na području općine desinić

Privitak 1 – odluka_o_odabiru – Download
Privitak 2 – odluka_o_pocetku_postupka – Download

IZRADA III. CILJANIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE DESINIĆ

Privitak 1 – Odluka_o_imenovanju_ovlastenig_predstavnika – Download
Privitak 2 – Odluka_o_odabiru_urbing_2015_001 – Download
Privitak 3 – odluka_o_pocetku_postupka-kopija – Download

NABAVA KOMUNALNE OPREME – KANTI ZA SAKUPLJANJE OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

Privitak 1 – Odluka_o_imenovanju_ovlastenig_predstavnika – Download
Privitak 2 – Odluka_o_odabiru – Download

OBAVLJANJE KOMUNALNIH POSLOVA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA TEMELJU UGOVORA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ

Privitak 1 – Odluka_o_imenovanju_ovlastenih_predstavnika – Download
Privitak 2 – Odluka_o_izboru_za_obavljanje_komunalnih_pos – Download
Privitak 3 – ODLUKA_ZA_OBAVLJANJE_KOMUNALNIH_POSOVA_KOMUNALNE_DJELATNOSTI_ODRZAVANJA_NERAZVRSTANIH_CESTA_NA_TEMELJU_UGOVORA – Download
Privitak 4 – POZIV – Download

IZRADA GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA ZA ISHOĐENJE POTVRDE GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIJSKE MREŽE- ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA DESINIĆ, I FAZA

Privitak 1 – odluka_o_imenovanju_ovlastenih_predstavnika – Download
Privitak 2 – odluka_o_odabiru – Download

PRAVILNIK O BAGATELNOJ NABAVI 

Privitak 1 – bagatelna_nabava_pravilnik – Download
Privitak 2 – PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE – Download

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Privitak 1 – PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE – Download