Civilna zaštita

 

ODGOVORNO LJETOVANJE

Informativni letak „ODGOVORNO LJETOVANJE“ HRVATSKI  /  ENGLESKI


DAN EUROPSKOG BROJA 112 (11. veljače 2024. godine)


2023-06-23

Službena stranica Državnog hidrometeorološkog zavoda- UPOZORENJA 

Službena stranica MUP Ravnateljstva civilne zaštite- broj 1122023-05-24


  JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA VLASNIKA STAMBENE JEDINICE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE RASELJENIH OSOBA  IZ UKRAJINE U POJEDNIČANOM SMJEŠTAJU 


2022-03-27

Na temelju točke VI. stavka 2. Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju (Narodne novine“ broj 37/22),  Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite objavilo je

JAVNI POZIV

za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju.  

Za prijavu ponude potrebno je ispuniti Obrazac za prijavu, uz koji treba priložiti

 • dokaz o vlasništvu stambene jedinice: izvadak iz zemljišne knjige (original ili e-izvadak) ili izvadak iz Knjige položenih ugovora (za nekretnine koje nisu provedene kroz ZK odjel),  a ako se radi o više suvlasnika na nekretninu izjavu drugog/ih suvlasnika za sklapanje ugovora o ustupanju stambene jedinice
 • potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave da stambena jedinica ispunjava uvjete iz ponude

 Poziv se odnosi na:

 • vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
 • vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

 
Ustupanje stambene jedinice na korištenje raseljenim osobama iz Ukrajine suglasno će se utvrditi sklapanjem ugovora između Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite i vlasnika stambene jedinice. Ugovorni odnos počinje od dana potpisivanja ugovora.
 
Smještaj raseljenih osoba iz Ukrajine u stambene jedinice (u slučaju da se ne nalaze u stambenoj jedinici) obavljat će mjesno nadležne službe civilne zaštite.
 
Obrazac za prijavu i potvrda  stožera jedinice lokalne samouprave su sastavni dio Javnog poziva.
 
Ispunjeni Obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se Ravnateljstvu civilne zaštite MUP-a: poštom na adresu Nehajska 5, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu pojedinacni.smjestaj@mup.hr.

Napomena:

 • Obrasce za prijavu osim na priloženoj poveznici moguće je preuzeti i u Jedinstvenom upravnom odjelu, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić
 • Popunjeni Obrazac uz dokaze o vlasništvu potrebno je dostaviti osobno (u uredovno vrijeme) ili poštom na adresu Jedinstvenog upravnog odjela, Trg svetog Jurja 7, 49 216 Desinić ili elektronskim putem na adresu opcina@desinic.hr
 • Nakon toga utvrditi će se potrebne informacije vezane uz potvrdu stožera jedinice lokalne samouprave.
 • Ispunjeni obrazac s pripadajućom dokumentacijom proslijedit će se u daljnju proceduru na način naveden u javnom pozivu

Nastavno na obavijest od 27.03.2022. objavljene na ovoj službenoj web stranici  (https://desinic.hr/javni-poziv-za-dostavu-ponuda-vlasnika-stambene-jedinice-za-stambeno-zbrinjavanje-raseljenih-osoba-iz-ukrajine-u-pojedinacnom-smjestaju/) , prenosimo dodatnu uputu Službe civilne zaštite Krapina, Županijskog centra 112.

Uputa o provedbi Odluke o financiranju troškova za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju odnosi se na:

 •  vlasnike stambenih jedinica koji imaju na raspolaganju slobodne stambene jedinice
 •  vlasnike stambenih jedinica koji su  po načelu solidarnosti  već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje

Molimo Vas da ukoliko ste vi sami ili imate saznanja o kućanstvima koji su po načelu solidarnosti već ustupili svoje stambene jedinice na korištenje ili bi to htjeli da se javite Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić (tel. 049/343-146, e-mail: opcina@desinic.hr) radi dobivanja informacija o mogućnosti javljanja na Javni poziv za dostavu ponuda vlasnika stambene jedinice za stambeno zbrinjavanje raseljenih osoba iz Ukrajine u pojedinačnom smještaju ili više informacija potražite na na stranici Ravnateljstva civilne zaštite:


(KORONAVIRUS) KONTAKTI I INFORMACIJE/CONTACTS AND INFORMATIONDom zdravlja Krapinsko-zagorske županije – ambulanta DESINIĆ/Krapina-Zagorje County Health Center – clinic Desinić/ http://www.dzkzz.hr/index.php/ispostava-pregrada/ambulanta-desinic

 • Opća/obiteljska medicina/general practice/
 • Kontakt/ Contact 049/343-973, 049/343-033
 • Radno vrijeme ordinacija / Office hours
 • * prije podne: 07:00 – 14:30h/ 
 • * poslije podne: 13:00 – 20:30h

 RAVNATELJSTVO CIVILNE ZAŠTITE  https://civilna-zastita.gov.hr/


 UPUTE I PREPORUKE HZJZ


MINISTARSTVO ZDRAVSTVA


STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DESINIĆ

ČLANOVI STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE DESINIĆ

 1. Kristijan Šplajt – načelnik Stožera
 2. Nikola Pecigus – predstavnik DVD-a Desinić, zamjenik načelnika Stožera
 3. Nela Perović – Čondrić, predstavnica Doma zdravlja Krapinsko – zagorske županije, članica
 4. Štefica Pasarić, predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Pregrada, članica
 5. Marijan Turniški, predstavnik PP Pregrada, član
 6. Dražen Strabić, predstavnik PU CZ Varaždin-Služba CZ Krapina, član
 7. Tatjana Petranović Capar, predstavnica HGSS Stanica Zlatar Bistrica, članica
 8. Lidija Ljubić, službenica Upravnog odjela iz članka 6. ove Odluke, članica.