Dokumenti

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Download

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Download

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Desinić za 2020 godinu

Download

Godišnji plan upravljanja imovinom za 2020. godinu

Download

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLANSIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

Download

Odluka o uspostavi registra imovine Općine Desinić

Download

PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

Download

Odluka o usvajanju strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Desinić za razdoblje od 2019. – 2026. godine

Download

ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLANSIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA 2019. GODINU

Download

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE DESINIĆ ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2026. GODINE

Download

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPĆINE DESINIĆ – GROBLJA

Download

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPĆINE DESINIĆ – GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE

Download

ODLUKA O USTROJAVANJU EVIDENCIJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Download

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPĆINE DESINIĆ – NERAZVRSTANE CESTE

Download

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPĆINE DESINIĆ – JAVNE ZELENE POVRŠINE

Download

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPĆINE DESINIĆ – JAVNA RASVJETA

Download

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA OPĆINE DESINIĆ – JAVNA PARKIRALIŠTA

Download

Rekonstrukcija rodne kuće „Đure Prejca“ u spomen kuću i turistički info centar

Download

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji – Turnovo

Download

Download

Download

Godišnje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2018. godinu.

Download

Godišnje izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za 2018. godinu.

Download

Pravilnik o I. dopuni i izmjeni pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Desinić

Download

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2019. godinu

Download

Plan prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2019. godinu

Download

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – GODIŠNJE IZVJEŠĆE – CSV

Download

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA – GODIŠNJE IZVJEŠĆE – PDF

Download

PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 2017

Download

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog upravnog odjela općine Desinić – 2017

Download

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Download

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PPI 2016 CSV

Download

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PPI 2016 PDF

Download

Registar bagatelne nabave u 2016 godini

Download

UGOVORI U 2016.

Download

Popis sponzorstva, donacija i pomoći u 2016. godini

Download

POPIS UGOVORA SKLOPLJENIH U 2016. GODINI, STANJE NA DAN 17. 10. 2016.

Download

Službenik za informiranje

Download

Naslov Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora u poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama – mjera 69 – stanje na dan 15.09.2016.

Download

Turističko informativni centar – Spomen kuća Đure Prejca

Download

Strateski_plan_Opcine_Desinic_2016_2018_4

Download

Strateski_plan_Opcine_Desinic_2016_2018_3

Download

Strateski_plan_Opcine_Desinic_2016_2018 – 2

Download

Strateski_plan_Opcine_Desinic_2016_2018 – 1

Download

Strateski_plan_Opcine_Desinic_2016_2018

Download

Popis ugovora sklopljenih u 2016. godini. – stanje na dan 31. 06. 2016.

Download

POPIS SPONZORSTVA, DONACIJA I POMOĆI u 2016. GODINI

Download

Procedura stvaranja obveza u Općini

Download

POPIS PREOSTALIH SKLOPLJENIH UGOVORA U 2015 GODINI

Download

POPIS SPONZORSTAVA, DONACIJA I POMOĆI U 2015 GODINI.

Download

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu.

Download

IZVJEŠĆE O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DESINIĆ U RAZDOBLJU

Download

Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora u poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama – mjera 69 – stanje na dan 31. 12. 2015.

Download

EVIDENCIJA SVIH UGOVORA SKLOPLJENIH U 2015 GODINI

Download

Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama – mjera 69 – stanje na dan 18.

Download

EVIDENCIJA SVIH UGOVORA U 2015. GODINI SA STANJEM NA DAN 18.12.2015.

Download

EVIDENCIJA SVIH UGOVORA U 2015. GODINI SA STANJEM NA DAN 14 09. 2015.

Download

EVIDENCIJA SVIH UGOVORA SA STANJEM NA DAN 14.04.2015.

Download

OBJAVA – JAVNA NABAVA

Download

EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH UGOVORA OPĆINE DESINIĆ U 2014. GODINI.

Download

Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama – mjera 69 – stanje na dan 31.12.2014

Download

Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama – mjera 69 – stanje na dan 24.12.2014

Download

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OVIRNIH SPORAZUMA

Download

Besplatna školska kuhinja šk. god. 2014/2015.

Download

Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija općine Desinić

Download

Odluka o ustrojavanju službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija općine Desinić

Download

tvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim i pravnim osobama- mjera 69-stanje na dan 10. 10. 2014.

Download

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 2

Download

Odluka o imenovanju odgovorne osobe za praćenje projekta

Download

Ugovori sklopljeni u 2014

Download

ODLUKU O IMENOVANJU VODITELJA PROJEKTA

Download

POSLOVNIK Općinskog vijeća Općine Desinić

Download

STATUT OPĆINE DESINIĆ

Download

Pravilnik bagatelna nabava

Download

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ustrojavanju Kataloga podataka o šumama i ostalih podataka u HŠ d.o.o.

Download

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o ustrojavanju Kataloga podataka o šumama i ostalih podataka u HŠ d.o.o.

Download

Odluka o osnivanju komisije za popis i o popisu imovine i obveza Općine Desinić 2014.

Download

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2014. godinu

Download

Plan nabave za 2014. godinu

Download

Plan prijma u Službu u Jedinstveni upravni odjel općine Desinić za 2014. Godinu.

Download

Program održavanja cesta na području općine Desinić u zimskim uvjetima u 2013./2014.

Download

Pravo na pristup informacijama

Download

Akcijski plan, mjera:

Download

Evidencija ugovora o javnoj nabavi 2013

Download

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Download

1. izmjena plana nabave za 2013.

Download

Plan nabave 2013

Download

Javna Nabava

Download

Procedura zaprimanja i provjere računa

Download

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Download

PRISTUP INFORMACIJAMA – Katalog informacija Općine Desinić

Download

PRISTUP INFORMACIJAMA – Odluka o izboru službenika za informiranje

Download

Objava

Download

Nadmetanje – izrada projekta rodne kuće “Đure Prejca”

Download

Registar ugovora

Download

Poziv za nadmetanje – rodna kuća Đure Prejca

Download