Fond solidarnosti EU


PROJEKT SANACIJE NESTABILNOG POKOSA GROHOT – PECIGUS, FSEU.KZŽ.02/24

Osobna iskaznica projekta pdf 

 


SANACIJA KLIZIŠTA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA U OPĆINI DESINIĆ- TRNOVEC DESINIĆKI I GORA PODHRAŠKI, FSEU.2022.MINGOR.02.009