Gospodarstvo

 


ODLUKA O PROVOĐENJU PROGRAMA „HBOR – SUBVENCIJA KREDITA“ Provedba programa „HBOR – subvencija kredita“ 

Općina Desinić uključena je u provedbu programa „HBOR – subvencija kredita“  koji provodi Krapinsko-zagorska županija, a namijenjen je mikro, malim i srednjim subjektima malog gospodarstva: trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovima, zadrugama i profitnim ustanovama koji ulažu na području Krapinsko- zagorske županije, neovisno o sjedištu odnosno prebivalištu. Cilj programa  je povoljnije financiranje sektora malog gospodarstva, te lakša dostupnost izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti i otvaranje novih radnih mjesta. U okviru programa HBOR — subvencija kredita Općina  će poduzetnicima iz točke I. stavka drugog Odluke, a kojima su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak (dalje u tekstu: HBOR):

– Poduzetništvo mladih, žena i početnika i

– Investicije privatnog sektora

subvencionirati kamatnu stopu u visini od 1,00 p.p. godišnje.

U slučaju da korisniku kredita na temelju dodatnih poticajnih mjera HBOR-a bude odobrena fiksna kamatna stopa niža od 2,00% godišnje, Općina Desinić i Krapinsko-zagorska županija će u jednakim dijelovima  subvencionirati ugovorenu kamatnu stopu.

Najviši i najniži iznos kreditnih sredstava za koje se subvencionira kamata odobrenih u okviru programa HBOR-a su:

– Poduzetništvo mladih, žena i početnika — najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 2.000.000,00 kuna,

– Investicije privatnog sektora — najniži iznos 200.000,00 kuna, najviši iznos 5.000.000,00 kuna.

Sredstva za provođenje ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Općine Desinić za sve godine provedbe programa kreditiranja HBOR-a.


 Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

Članak 11 Odluke o komunalnom doprinosu koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije broj 31/2019   propisuje slijedeće: 

Nadležno tijelo općine Desinić može na zahtjev investitora osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevinu za  nove poslovno proizvodne prostore  ili rekonstrukciju i sanaciju postojećih građevina za poslovno proizvodne prostore, a od osobitog su interesa za općinu Desinić, njegov razvoj i povećanje zaposlenosti.

Nadležno tijelo općine Desinić može na zahtjev investitora te pod uvjetom zapošljavanja stanovništva s područje općine Desinić osloboditi u potpunosti ili djelomično od obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji  grade građevine ili rekonstruiraju i saniraju postojeće građevine namijenjene uslužnoj  djelatnosti od interesa za općinu Desinić i njegov razvoj. Ispunjenje uvjeta zapošljavanja stanovništva sa područja općine Desinić neće se tražiti ukoliko se podnese dokaz o nemogućnosti pronalaska traženog stručnog kadra među stanovništvom sa područja općine Desinić.


Poticanje poduzetničke aktivnosti – komunalna naknada

Sukladno Odluci  o komunalnoj naknadi koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije broj 7/2019 Radi poticanja poduzetničke aktivnosti na području općine Desinić obveze plaćanja komunalne naknade oslobađa se vlasnike odnosno korisnike novoizgrađenog i ponovno uređenog poslovnog prostora kako slijedi

– za 1. kalendarsku godinu oslobađa ih se obveze u potpunosti (100%)

– za 2. kalendarsku godinu oslobađa ih se obveze u iznosu od 50%

Ponovno uređeni poslovni prostor je poslovni prostor koji se od vremena zadnje evidencije o korištenju za poslovne namjene nije koristio u neprekidnom trajanju od 5 godina i više.