2024-06-10 /  Obavijest o radovima na plinovodu DN500 Rogatec-Zabok – PREKID ISPORUKE PLINA

Poštovani,

Humplin d.o.o. na svojim je mrežnim stranicama na poveznici https://humplin.hr/obavijest-4/ objavio obavijest koju u cijelosti prenosimo u nastavku:

Obavještavamo Vas da će OTS Plinacro u sklopu aktivnosti održavanja i razvoja objekata transportnog sustava, obaviti strojarske radove na plinovodu DN500 Rogatec – Zabok u periodu od 16.06. u 06:00h – 20.06. u 06:00h.

Da bi navedene radove bilo moguće obaviti na siguran i pouzdan način, nužno je za vrijeme izvođenja radova obustaviti transport plina navedenim plinovodom i isporuku/prihvat plina korisnicima preko sljedećih priključaka prema sljedećoj dinamici:

Od 16.06. u 06:00h – 20.06. u 06:00h (96h):

    • UMS Rogatec – Plinovodi
  • IMS Rogatec – Plinovodi

Od 18.06. u 06:00h – 20.06. u 06:00h (48h):

    • Krapina – 3 bar – Krapina
    • Straža – 3 bar – Pregrada
    • Straža – 3 bar – Staklana Straža

U navedenom vremenskom periodu od 18.06. u 06:00h – 20.06. u 06:00h (48h) ODS Humplin će u potpunosti prema krajnjim kupcima prekinuti isporuku plina s ciljem održavanja opstojnosti distribucijskog sustava te Vas ovim putem obavještavamo kako bi se na vrijeme adekvatno pripremili za najavljeni prekid isporuke plina.

Navedeni radovi objavljeni su i na mrežnim stranicama Plinacra u „Mjesečnom planu obustava i ograničenja korištenja kapaciteta za 2024. godinu“.

Isto tako napominjemo da temeljem Zakona o tržištu plina (NN 18/18, 23/20), čanak 27.1. i 29.5.“, PLINACRO d.o.o., kao operator transportnog sustava, ima zakonsku obvezu održavati siguran, pouzdan i učinkovit transportni sustav te ima pravo ograničiti ili prekinuti ugovoreni transport plina radi planiranog održavanja, rekonstrukcije transportnog sustava i radi otklanjanja kvarova na transportnom sustavu.

Zahvaljujemo na razumijevanju,

HUMPLIN d.o.o.