Informiranje o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić

  01/24/2022 REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA DESINIĆ KLASA: 350-01/21-01/253 URBROJ: 2140-10-03-22-04 Desinić, 24.siječnja 2022. godine INFORMIRANJE O POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ V. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ Općina Desinić informira javnost i zainteresiranu javnost sukladno odredbama Zakonu o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, … Nastavi čitati Informiranje o postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Desinić