Javna nabava

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine

Privitak 1 – 2_Troškovnik_održavanje_FINAL (2) – Download
Privitak 2 – Obavijest o nadmetanju – Download
Privitak 3 – Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na područ (1) – Download

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS – Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godine

Privitak 1 – 2_DON – održavanje nerazvrstanih cesta_FINAL – Download
Privitak 2 – 2_Troškovnik_održavanje_FINAL – Download

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS
Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta na području općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje do dvije godineE-MV-1/202045233141-9 Radovi na održavanju cestahttps://eojn.nn.hr/Oglasnik/

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI -Održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima na području Općine Desinić s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje d

Privitak 1 – 2_Dodatak III – trosˇkovnik – GRUPA 2 – Download
Privitak 2 – – Download
Privitak 3 – 2_Dodatak II – trosˇkovnik – GRUPA 1 – Download

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI PROJEKT POJAČANOG ODRŽAVANJA: NERAZVRSTANA CESTA HUM KOŠNIČKI – DEĆMAN – KANTAJ, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV-3/2019

Privitak 1 – Cjelokupna dokumentacija – Download

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA PRIPREMU OTVORENOG POSTUPKA JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI PROJEKT POJAČANOG ODRŽAVANJA: NERAZVRSTANA CESTA  HUM KOŠNIČKI – DEĆMAN – KANTAJ, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: E-MV-3/2019

OBJAVLJUJE SE

Softwareska rješenja za prezentaciju turističke destinacije

Privitak 1 – Obavijest o nadmetanju (1) – Download

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2208211

Rekonstrukcija rodne kuće „Đure Prejca“ u spomen kuću i turistički info centar

Privitak 1 – Obavijest o nadmetanju (2) – Download

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=2208237

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – nerazvrstana cesta 3. skupine Jelenjak – Jalšovec Donji – Turnovo

Privitak 1 – Doumenti 2 – Download
Privitak 2 – Dokumentacija o nabavi – Download
Privitak 3 – ESPD-obrazac – Download
Privitak 4 – Izvjesce o prethodnom savjetovanju – Download

Projektno_tehnicka_dokumentacija.zip

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA SUKLADNO ČLANKU 80. ZAKONA – ZJN 2016

Privitak 1 – POPIS_GOSPODARSKIH_SUBJEKATA_SUKLADNO_CLANKU_80_ZJN_2016 – Download

POJAČANO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANE CESTE GREŠNA GORICA – FISTRIĆI, E-MV-1/17

Privitak 1 – Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, odabit ponude i izvršenje – Download
Privitak 2 – Opis predmeta nabave – isječak iz projektne dokumentacije – Download
Privitak 3 – Poziv na prethodno savjetovanje u postupku javne nabave – Download
Privitak 4 – TROSKOVNIK_09_09_2015_04 – Download
Privitak 5 – IZVJESCE_O_PROVEDENOM_SAVJETOVANJU_WOED – Download
Privitak 6 – IZVJESCE_O_PROVEDENOM_SAVJETOVANJU – Download
Privitak 7 – Dokumentacija_o_nabavi – Download
Privitak 8 – Obavijest_o_nadmetanju – Download
Privitak 9 – TROSKOVNIK_09_09_2015_04 – Download
Privitak 10 – upit i odgovor 1 – Download

POZIV NA PRETHODNO SAVJETOVANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE, E-MV-1/17

IZGRADNJA ČEKAONICE, PARKIRALIŠTA I TRŽNICE E-MV-3/16

Elektronički pristup podacima:  LINK

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske