2023-03-13

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), načelnik Općine Desinić 08. ožujka 2023. objavljuje javnu raspravu o prijedlogu

V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić

Javna rasprava o prijedlogu V.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Desinić trajat će 8 dana, od 21. ožujka 2023. do 28. ožujka 2023. godine.

Prijedlog plana je u toku javne rasprave stavljen na javni uvid u Općini Desinić te na mrežnoj stranici Općine Desinić  https://desinic.hr/   i na mrežnoj stranici izrađivača plana na adresi: http://www.aax.hr/planovi_u_izradi.

Javno izlaganje prijedloga plana održat će se u Općini Desinić, Trg svetog Jurja 7, Desinić dana 28.03.2023. u 12:00 sati.

Primjedbe na prijedloge planova mogu se davati do zaključivanja javne rasprave na slijedeći način:

  • Upisivanjem primjedbi u knjigu primjedbi.
  • Iskazivanjem primjedbi u zapisnik koji će se voditi pri javnom izlaganju 28.03.2023.
  • Upućivanjem pismenih primjedbi Općini Desinić. Krajnji rok za zaprimanje pismenih primjedbi je 28.03.2023. do 15h.

Oglas javne rasprave V izmjene i dopune PPU Općine Desinić