05/06/2021

Na temelju Programa potpore poljoprivredi na području Općine Desinić za 2021. godinu (Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije’, broj 12/21) općina Desinić, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti – Program potpora poljoprivredi na području općine Desinić za 2021. godini  (KLASA: 404-01/21-01/21, URBROJ: 525-08/0245-21-2)  objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U 2021. GODINI

  • MJERA 1.) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA PLOTKINJA GOVEDA –  100,00 HRK po plotkinji.
  • MJERA 2.) SUFINANCIRANJE TROŠKOVA UMJETNOG OSJEMENJIVANJA KRMAČA – 100,00 HRK po krmači.
  • MJERA 3.) POTPORE ZA DRŽANJE GOVEDA – 100 kuna po grlu.
  • MJERA 4.) POTPORE ZA DRŽANJE OVACA I KOZA –  40 kuna po grlu.
  • MJERA 5.) POTPORE ZA DRŽANJE PČELINJIH ZAJEDNICA – 20,00 kn po jednoj pčelinjoj zajednici.
  • MJERA 6.) SUFINANCIRANJE NABAVE VOĆNIH SADNICA I LOZNIH CJEPOVA
  • – za kupnju sadnica voćaka u količini od 20 – 400 komada u visini od 40%
  • – za kupnju cjepova vinove loze u količini od 50 – 500 komada u visini od 30%.

Tekst Programa potpore poljoprivredi na području Općine Desinić za 2021. godinu, javni poziv za dodjelu potpora poljoprivredi za 2021. godinu i pripadajući obrasci nalaze se u prilogu.

Za sva pitanja i pomoć obratite se u Jedinstveni upravni odjel