03/07/2022 

Temeljem Programa potpore poljoprivredi na području Općine Desinić za 2022. godinu (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” broj 3/22) općina Desinić, po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti- Program potpora poljoprivredi na području općine Desinić za 2022. godini (KLASA: 404-01/21-01/165, URBROJ: 525-08/0245-21-2), objavljuje

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ U 2022. GODINI

  • MJERA 1.) Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja plotkinja goveda- 100,00 HRK po plotkinji 
  • MJERA 2.) Sufinanciranje troškova umjetnog osjemenjivanja krmača- 100,00 HRK po krmači
  • MJERA 3.) Potpore za držanje goveda- 100,00 HRK po grlu 
  • MJERA 4.) Potpore za držanje ovaca i koza- 40,00 HRK po grlu 
  • MJERA 5.) Potpore za držanje pčelinjih zajednica- 20,00 HRK po pčelinjoj zajednici
  • MJERA 6.) Sufinanciranje nabave voćnih sadnica i loznih cjepova
  • a) kupnja sadnica voćaka z količini od 20-400 komada- sufinanciranje 40% troška nabave 
  • b) kupnja cjepova vinove loze u količini od 50-500 komad- sufinanciranje 30% troška nabave 

Tekst predmetnog javnog poziva, Program potpore poljoprivredi na području općine Desinić u 2022. godini kao i  svi pripadajući obrasci, a koji se mogu podignuti i u prostorijama općine Desinić, nalaze se u nastavku. 

Za sva pitanja i pomoć obratite se Jedinstvenom upravnom odjelu općine Desinić (049/343-146, opcina@desinic.hr).