2022-02-14  JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ČLANICE I NJIHOVE ZAMJENIKE/ZAMJENICE SAVJETA MLADIH OPĆINE DESINIĆ

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj: 41/14) i članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 22/16) Općinsko vijeće Općine Desinić objavljuje

JAVNI POZIV ZA ISTICANJE KANDIDATURA ZA ČLANOVE/ČLANICE I NJIHOVE ZAMJENIKE/ZAMJENICE SAVJETA MLADIH OPĆINE DESINIĆ