JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA / POLAZNICE ZA MJERU JAVNI RAD U 2021. GODINI

2021-05-11 U cilju korištenja mjere aktivnog zapošljavanja u 2021. godini – Javni rad, u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, općina Desinić objavljuje JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA / POLAZNICE ZA MJERU JAVNI RAD U 2021. GODINI 1. Izrazi u ovom natječaju i njemu pripadajućoj dokumentaciji koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški … Nastavi čitati JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA / POLAZNICE ZA MJERU JAVNI RAD U 2021. GODINI