Pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju o nacrtu prijedloga godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Općine Desinić za 2024. godinu. 

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog.

Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Detalji u prilogu i rubrici Savjetovanja s javnošću .