2024-02-16

Obavještavamo Vas da je otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o groblju te zainteresiranu javnost pozivamo na sudjelovanje pri donošenju predmetne odluke. 

Više u nastavku i u rubrici Savjetovanje sa javnošću.