2023-11-22 / JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGA PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU