2021-02-01

Poštovani,

pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju prijedloga: statutarne odluke o III. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Tema savjetovanja je nacrt statutarne odluke o III. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić

Hrvatski sabor Republike Hrvatske donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/20, dana 23.12.2020. godine. Zakon je stupio na snagu 24. prosinca 2020. godine.

Člankom 16. Zakona propisano je da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona.

Opis savjetovanja: Javno savjetovanje provodi se u cilju izrade prijedloga statutarne odluke o III. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić

Molimo zainteresiranu javnost da sudjeluje u donošenju prijedloga statutarne odluke o III. izmjenama i dopunama statuta općine Desinić.

Savjetovanje je otvoreno do: 02. 03. 2021. godine.

Više na https://desinic.hr/savjetovanje-sa-javnoscu/