Javnost rada

JAVNOST RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

Sjednice Općinskog vijeća Općine Desinić su javne. Na sjednici Vijeća mogu biti nazočni izvjestitelji javnih glasila. Građani i predstavnici zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba imaju pravo prisustvovati sjednicama Vijeća pod uvjetom:

– da svoj dolazak najave osobno, telefonom, odnosno dostave faxom, elektroničkom poštom ili pisanim putem Jedinstvenom upravno odjelu najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice

– uz prijavu za sudjelovanje na sjednici, prijavljene osobe su dužne dostaviti svoju adresu i broj kućnog ili mobilnog telefona, a radi dostave obavijesti o mogućnosti sudjelovanja na sjednici;

– u slučaju većeg broja prijavljenih, ukupan broj nazočnih građana i predstavnika fizičkih i pravnih osoba utvrđuje predsjednik Vijeća ovisno o prostornim i tehničkim mogućnostima prostora u kojem se održava sjednica, a pravo prvenstva za sudjelovanje na sjednici utvrđuje se prema vremenu prijavljivanja, s time da će osobe koje neće moći biti prisutne na sjednici o tome biti obaviještene usmeno ili telefonski najkasnije 4 sata prije početka sjednice. 

 

Statut općine Desinić,  Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 11/13, 11/18, 06/20,12/21 


POSLOVNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Poslovnik općinskog vijeća općine Desinić,  Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije broj 12/13,12/21 


AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ

Akti općinskog vijeća općine Desinić objavljuju se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije i možete ih naći i pretraživati ovdje