Komunalni red

Na temelju članka 104.stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18. i 110/18.- Odluka USRH) i članka 30. Statuta općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj: 11/13, 11/18) Općinsko vijeće općine Desinić na svojoj 14. sjednici održanoj dana 11. 07. 2019. godine donijelo je ODLUKU O KOMUNALNOM REDU koja je objavljena u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije broj 31/2019

Odluka o komunalnom redu docx