Petak, 21.07.  u 19 sati – koncert ženskog vokalnog sastava Fiola i Mirte Kudrne, orguljski pozitiv u kapeli sv. Marije Magdalene u Humu Košničkom.