Kontakt podaci


  OPĆINA DESINIĆ, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić /OIB: 67465231566/

Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, 07:00 – 15:00 h.


Tel: 049/343 146   /   Fax: 049/300-610


Sukladno članku 8. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine broj: 75/2021) adresa za zaprimanje pismena je opcina@desinic.hr


E-mail:

 • opcina@desinic.hr /Jedinstveni upravni odjel /
 • info@desinic.hr /Jedinstveni upravni odjel/
 • racunovodstvo@desinic.hr / Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo /
 • nacelnik.skreblin@gmail.com / općinski načelnik /

 • OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE DESINIĆ Zvonko Škreblin / 049 343-630, 049 343-146 / nacelnik.skreblin@gmail.com/

 • PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ Dražen Šurbek
 • ZAMJENIK PREDSJEDNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DESINIĆ:  Božo Matošec
 • KONTAKT OPĆINSKOG VIJEĆA: 049 343-146, opcina@desinic.hr

 • JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić
 • Radno vrijeme od ponedjeljka do petka, 07: 00 – 15: 00 h.
 • Tel: 049/343 146   /   Fax: 049/300-610
  E-mail:
 • opcina@desinic.hr /Jedinstveni upravni odjel /
 • info@desinic.hr /Jedinstveni upravni odjel/
 • racunovodstvo@desinic.hr / Jedinstveni upravni odjel – računovodstvo /

Jedinstveni upravni odjel

 • Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela: Lidija Paš   / 049 343-146, opcina@desinic.hr/
 • Referentica za računovodstvo i financije: Lidija Ljubić / 049 343-146, racunovodstvo@desinic.hr/
 • Spremačica  i dostavljačica: Milka Ivanjko / 049 343-146 /

Vlastiti pogon

 • Viša referentica vlastitog pogona: Maja Hrženjak /  049 343-146, info@desinic.hr /
 • Pomoćni radnik: Vilim Vrdelja / 049 343-146 /
 • Komunalni djelatnik – grobar: Siniša Bosnar / 049 343-146 /

Zajednički poljoprivredni redar za područje Grada Pregrade, Općine Krapinske Toplice i  Desinić

Općinsko vijeće

Jedinstveni upravni odjel