Kronološki poredak

1954. g. u rujnuDesinić dobiva el.energiju. Počinje sa radom “Bovex” poduzeće za preradu jaja i peradi.
1955. g.Desinić prestaje biti općina, postaje Mjesna zajednica u općini Pregrada.
1. rujan 1965.g.otvorenje nove zgrade osnovne škole “Djuro Prejac” Desinić.
1972. g.otvara se pogon “Kotka” Krapina u Desiniću, u prostorijama poljoprivredne zadruge Desinić.
16. prosinac 1977. g.otvorenje TEPa Desinić.
1993. g.Desinić ponovo postaje općina. U PZ Desinić se zbog teške financijske situacije pokreče stečaj.