2021-03-22

Župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje NATJEČAJ za potporu za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

Korisnik se mora baviti primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda te mora biti upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

  • a) kupnju rasplodnih domaćih životinja i/ili matičnih jata peradi, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja,  
  • b) građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora za uzgoj voća, povrća, cvijeća i gljiva,
  • c) kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • d) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada,
  • e) ograđivanje poljoprivrednih površina za uzgoj voća i povrća,
  • f) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje proizvoda iz Priloga I.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu  traje do 12. travnja 2021. godine.

Više detalja na poveznici