02/17/2021

KZŽ raspisala je natječaj za potporu za uzgoj zagorskog purana
na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini. Sve informacije nalaze se na ovoj poveznici