09/20/2021

Sukladno Odluci Upravnog odbora od 16. rujna 2021. godine, Lokalna akcijska grupa Zagorje – Sutla raspisuje natječaj za radno mjesto STRUČNI SURADNIK/STRUČNA SURADNICA na puno radno vrijeme (8 sati dnevno) od 1.11.2021. godine na određeno vrijeme do 31.12.2022., a sukladno odredbama Statuta LAG-a.

Više informacija o natječaju dostupno je na sljedećem linku