02/12/2021

Ministarstvo poljoprivrede je temeljem analize dosadašnje provedbe programa i provedenog savjetovanja s javnošću, kao i dijaloga sa sektorskim komorama te udrugama i predstavnicima proizvođača, predložilo izmjene uvjeta prihvatljivosti za postojeće proizvodno vezane potpore (PVP) iz Programa izravnih plaćanja i Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi, a koji će se primjenjivati na zahtjeve za 2021. godinu. Cilj predloženih izmjena je povećanje učinkovitosti proizvodnje u pojedinim sektorima te osiguravanje samodostatnosti i prehrambene sigurnosti.

Više na poveznici Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr/vijesti/izmjene-u-proizvodno-vezanim-potporama-i-potporama-za-iznimno-osjetljive-sektore/4427?fbclid=IwAR0c3wjjPYMACzwcL12gxrZPJnq_qxKSNo-f6kiD5HnEx_iJZ6F4aTe6B9U