02/12/2021

U Narodnim novinama br. 10/2021 od 5. veljače 2021. godine, objavljen je Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19.

Ovim se Pravilnikom propisuje provedba mjera Programa, uvjeti prihvatljivosti, razdoblje i način podnošenja zahtjeva za potporu, administrativna kontrola, isplata i povrat sredstava.

Program je vrijedan 70 milijuna kuna, a obuhvaća potpore uzgajivačima goveda u sustavu krava-tele, tovne junadi i krmača te proizvođačima jabuka, mandarina i krumpira.

Više na poveznici Ministarstva poljoprivrede