Mjesno groblje

 

OBAVIJESTI KORISNICIMA GROBNIH MJESTA 


ODLUKA O GROBLJU

  • Odluka o groblju (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije broj 8/24 )
  • Zakon o grobljima (NN 19/9850/1289/17

CJENIK

VISINA NAKNADA I GROBNIH USLUGA NA MJESNOM GROBLJU U DESINIĆU


Visina naknada i grobnih usluga za mjesno groblje u Desiniću sukladno Odluci o visini naknada i grobnih usluga na mjesnom groblju u Desinić KLASA: 363-01/24-01/06, URBROJ: 2140-10-03-24-3:

Jednokratna naknada za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta osobama s prebivalištem na području Općine Desinić iznosi:

-za dodjelu prava korištenja jednogrobnog grobnog mjesta  400,00 EUR,

-za dodjelu prava korištenja dvogrobnog grobnog mjesta 650,00 EUR,

-za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta za manju grobnicu 1.500,00 EUR,

-za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta za veću grobnicu 2.000,00 EUR.

Jednokratna naknada za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta osobama koje nemaju prebivalište na području Općine Desinić iznosi:

-za dodjelu prava korištenja jednogrobnog grobnog mjesta  1.000,00 EUR,

-za dodjelu prava korištenja dvogrobnog grobnog mjesta 2.000,00 EUR,

-za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta za manju grobnicu 3.000,00 EUR,

-za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta za veću grobnicu 4.000,00 EUR.

Jednokratna naknada za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta koje se smatra napuštenim iznosi 50% iznosa jednokratne naknade za dodjelu prava korištenja grobnog mjesta iz stavka 1. ovog članka za osobe koje imaju prebivalište na području Općine Desinić, odnosno stavka 2. ovog članka za osobe koje nemaju prebivalište na području Općine Desinić.

Godišnja grobna naknada iznosi:

-za jednogrobno grobno mjesto 11,00 EUR,

-za dvogrobno grobno mjesto 18,00 EUR,

-za grobno mjesto za grobnicu 31,00 EUR.

Naknada za korištenje mrtvačnice iznosi:

-za do dva dana korištenja  30,00 EUR,

-za svaki dodatan dan korištenja 15,00 EUR.

Naknada za izdavanje prethodnog odobrenja i korištenje vode i električne energije za izvođenje radova na uređenju grobnog mjesta iznosi:

-za radove izgradnje betonskog okvira grobnog mjesta   25,00 EUR,

-za radove izgradnje betonskog okvira grobnice  30,00 EUR,

-za druge radove (postava oplate, postava spomenika i slično)  15,00 EUR.


Izdavanje potvrda o pravu korištenja grobnog mjesta 

Potpisan zahtjev za izdavanje potvrde o grobnom mjestu može se predati osobno Upravi groblja, Trg svetog Jurja 7, 49216 Desinić, poštanskom pošiljkom na navedenu adresu ili putem e-maila na adresu info@desinic.hr.