Naselja

Općina Desinić sastoji se od svojih 28 naselja. To su:

desinić karta
Desinić

– Desinić
– Desinić Gora
– Desinić Ivanić
– Donji Jalšovec
– Donji Zbilj
– Dubravica
– Gaber
– Gora Košnica
– Gornji Jalšovec
– Gornji Zbilj
– Gostenje
– Grohot
– Hum Košnički
– Ivanić Košnički
– Jazbina
– Jelenjak
– Klanječno
– Košnica 
– Nebojse
– Osredek
– Ravnice
– Stara Ves
– Šimunci
– Škalić
– Velika Horvatska
– Trnovec
– Turnišće
– Turnovo