02/12/2021

 

/KZŽ/ U tijeku je natječaj za su/financiranje programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Dodjeljuju se financijske potpore za su/financiranje programa i projekata u području prevencije zdravlja, skrbi o mladima i ranjivim skupinama te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva. Rok za podnošenje programa i projekata završava 3. ožujka 2021. godine. Više na ovoj poveznici Krapinsko  zagorske županije