Natječaji

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA, PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE TE ZA PODRŠKU INSTITUCIONALNOM, PROGRAMSKOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020.

Privitak 1 – JAVNI NATJEČAJ 2020 CJELOKUPNA DOKUMENTACIJA – Download

Temeljem  članka 33. Zakona o udrugama (‘Narodne novine’ broj 74/14, 70/17, 98/19), članka 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge  (“Narodne novine” broj 26/15 – dalje u tekstu Uredba), članka 5. i 11. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području općine Desinić („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ br.22/16, dalje u tekstu: pravilnik) općina Desinić objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA FINANCIRANJE PROGRAMA,  PROJEKATA I MANIFESTACIJA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO  KOJE PROVODE UDRUGE TE ZA PODRŠKU INSTITUCIONALNOM, PROGRAMSKOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA S PODRUČJA OPĆINE DESINIĆ IZ PRORAČUNA OPĆINE DESINIĆ ZA 2020. GODINU

ODLUKU O IZRADI 4. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ

NATJEČAJ za radno mjesto direktora trgovačkog društva HUMPLIN d.o.o.

Privitak 1 – Natječaj za radno mjesto direktora – Download
Privitak 2 – Tekst objave natječaja – Download

JAVNI NATJEČAJU OBJAVLJEN U NN 63/2019, POZIV NA TESTIRANJE

Privitak 1 – poziv na testiranje (objavljen na mrežnim stranicama i poslan preko e mail kontakata kandidata dana 02 – Download
Privitak 2 – – Download
Privitak 3 – rezultat pisanog testiranja (objavljen na mrežnoj i oglasnoj ploći 8 8 2019) – Download

JAVNI NATJEČAJU OBJAVLJEN U NN 63/2019, 28. 06. 2019. OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Privitak 1 – OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA – Download
Privitak 2 – poziv na testiranje (objavljen na mrežnim stranicama i poslan preko e mail kontakata kandidata dana 02 – Download
Privitak 3 – rezultat pisanog testiranja (objavljen na mrežnoj i oglasnoj ploći 8 8 2019) – Download
Privitak 4 – poziv na intervju (objavljen na mrežnoj stranici i poslan preko e mail kontakta kandidatkinje 09 – Download
Privitak 5 – rang_lista1507808663 – Download
Privitak 6 – OBAVIJEST O ISHODU JAVNOG NATJEČAJA – Download

Sukladno članku 19. stavak 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( NN 86/08, 61/11, 04/18) objavljuje  se  obavijest o javnom natječaju te upute kandidatima. 

JAVNI RADOVI 2019 – POMOĆNI RADNIK / POMOĆNA RADNICA U SKLOPU MJERE JAVNIH RADOVA

Raspisuje se javni poziv za prijam POMOĆNOG RADNIKA / POMOĆNE RADNICE U SKLOPU MJERE JAVNIH RADOVA U OPĆINI DESINIĆ, 2 polaznika/polaznice.

Više na poveznici  https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=100341526

Javni radovi 2018 godine

Privitak 1 – javni radovi 2018 objava na HZZ – Download

Natječaj

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO KOJE PROVODE UDRUGE NA PODRUČJU  OPĆINE DESINIĆ ZA 2018. GODINU

Privitak 1 – Dokumenti – Download
Privitak 2 – odluka o dodjeli sredstava za financiranje programa i projekata – Download

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU 2/2

Privitak 1 – Poveznice_na_propise – Download
Privitak 2 – OBRAZAC_PRORACUN_PROJEKTA_4 – Download
Privitak 3 – OBRAZAC FINANCIJSKOG IZVJESTAJA_4 – Download
Privitak 4 – UPUTE_ZA_PRIJAVITELJE – Download
Privitak 5 – dokumenti – Download
Privitak 6 – odluka – Download

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA NA PODRUČJU OPĆINE DESINIĆ ZA 2017. GODINU 1/2

Privitak 1 – OBRAZAC_OPISA_PROGRAMA_ILI_PROJEKTA – Download
Privitak 2 – OBRAZAC_IZJAVE_O_NEPOSTOJANJU_DVOSTRUKOG_FINANCIRANJA – Download
Privitak 3 – OBRAZAC_IZJAVE_O_PARTNERSTVU – Download
Privitak 4 – OBRAZAC_OPISNOG_IZVJESCA – Download
Privitak 5 – OBRAZAC_PRORACUN_PROJEKTA_4 – Download
Privitak 6 – OBRAZAC_UGOVORA_O_FINANCIRANJU_PROGRAMA_ILI_PROJEKTA – Download
Privitak 7 – OBRAZAC_ZA_OCJENU_KVALITETE_VRIJEDNOSTI_PROGRAMA_ILI_PROJEKTA – Download
Privitak 8 – POPIS_PRILOGA_KOJE_JE_POTREBNO_PRILOZITI_UZ_PRIJAVU – Download
Privitak 9 – Pravilnik_o_financiranju_programa_i_projekata – Download

OGLAS

Privitak 1 – OBAVIJEST I UPUTE – Download
Privitak 2 – OGLAS – Download
Privitak 3 – poziv test – Download