Ovim Vas putem obavještavamo o pokretanju postupka izrade V. izmjena i dopuna PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DESINIĆ.

Kako bi Prostorni plan u najvećoj mjeri odgovarao Vašim potrebama pozivamo sve zainteresirane da dostave na adresu Općine – Trg svetog Jurja 7 – svoje konkretne zahtjeve ukoliko žele da se u ovim izmjenama i dopunama u plan unesu neke konkretne promjene (bilo vezane uz grafički dio plana ili uz odredbe za provođenje, npr. prenamjena poljoprivrednog u građevinsko zemljište  ili građevinsko u poljoprivredno zemljište, zemljište turističke namjene i sl.).

Zahtjev je potrebno obrazložiti, a uz zahtjev je potrebno priložiti  izvod iz katastra (ne mora biti ovjeren) na kojem će se nedvojbeno moći ustanoviti o kojoj se čestici/česticama radi s njihovim preciznim oznakama katastarske čestice i katastarske općine kojoj pripadaju ili uz navođenje konkretne odredbe za provođenje.

Navedeni zahtjevi podnose se do 31. 08. 2022. godine.

OPĆINA DESINIĆ