2021-12-23

 

O B A V I J E S T

korisnicima javne usluge prikupljanja komunalnog otpada s područja općine Desinić o podjeli kanti za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

 – žute kante 240L –

U sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Specifičnog cilja 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, općina Desinić prijavila se na raspisani Javni poziv za iskaz interesa raspisan od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nabava spremnika sufinancira se s 85% bespovratnih EU sredstava, dok preostala sredstva osigurava općina i Fond. Za našu općinu nabavljene su i kante za plastiku zapremnine 240L.

Obavještavamo korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada s područja općine Desinić da će se podjela besplatnih žutih kanti provoditi

od 27. 12. 2021. godine do 30. 12. 2021. godine,

u prostorijama Tep-a, (Ratkajeva ulica 18, Desinić)

od 09:00 do 16:00 sati.

O sljedećem terminu podjele kanti korisnici će biti informirani.