2023-11-22

JAVNI POZIV ZA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU O PRIJEDLOGU ODLUKE O POREZIMA OPĆINE DESINIĆ