2022-03-16

Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga – koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području općine Desinić


Naručitelj: OPĆINA DESINIĆ je objavila “Obavijest o namjeri davanja koncesije za opće dobro ili usluge ispod EU praga” za postupak: K-1/22, broj objave: 2022/S 01K-0010518. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje  i u rubrici https://desinic.hr/wp-admin/post.php?post=958&action=edit

Ponude moraju biti dostavljene, bez obzira na način dostave do 15. 04. 2022. godine do 15:00 sati.