2024-02-27

Obavještavaju se svi zainteresirani da je sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) otvoreno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Tratinčica“. 

Svi zainteresirani predstavnici javnosti mogu potrebne informacije naći na ovoj web stranici u rubrici Savjetovanje sa javnošću